מאמרים של: ydar

יועץ בטיחות

בשנים האחרונות כולנו נודעים לחשיבות של שמירה על בטיחות בעבודה, בטיחות במוסדות חינוך, בטיחות במפעלים ובמקומות נוספים. מניעת תאונות ונזקים לא

בטיחות בעבודה בגובה

המונח “עבודה בגובה” עלול להטעות. האנשים הפשוטים או לפחות אלו שלא בתחום אתרי בנייה ועבודה בכלל יבינו את המונח כעבודה

פרשה טכנית

י.דר בטיחות וניהול בע”מ-מספקת מענה מקצועי ומקיף בתחום הבטיחות בעבודה, בטיחות אש וייעוץ סביבתי אנו  נכין עבורכם פרשה טכנית בהתאם

נוהל חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים דורשים מסגרת מנחה ותומכת לעמידה בפני דרישות החוק. נוהל חומרים מסוכנים מאגד בתוכו את כלל הבדיקות וההנחיות לעבודה