תכנית לניהול בטיחות בעבודה

תקנות תכנית לניהול בטיחות בעבודה, אשר אושרו על ידי וועדת העבודה והרווחה בכנסת באוקטובר 2013, פורסמו ברשומות ופונים אל המעבידים ליישמן בתוך 18 חודשים. מטרת תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013, היא להקנות למקום העבודה את רמת הבטיחות הנדרשת במטרה "למנוע תאונות עבודה או מחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית".

י.דר בטיחות וניהול בע"מ מקדמת ומיישמת את הבטיחות בעבודה: 
עם פרסום תקנות תוכנית לניהול הבטיחות על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה, הצטרפה חברתנו לרכישת ההסמכה והידע הנדרשים- במטרה להעניק ללקוחותינו את השרות העדכני בתחום הבטיחות בעבודה. התוכנית מגדירה, בין היתר, את האחריות והחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה (סעיף 3) ומי רשאי להכין את התוכנית (סעיף 4), תוך הצבת יעדים לזיהוי גורמי סיכון, ביצוע הערכות, והיערכות לאיתור מפגעים. 

תקציר "הוראות חובה" מתוך תכנית לניהול בטיחות בעבודה: 

 • תיאור, ייעוד ומאפייני הפעילות של מקום העבודה.  
 • תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 • המבנה ארגוני של מערך הבטיחות ושילובו במערך הארגוני.
 • ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים.
 • קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים.
 • הכוון לביצוע בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים.
 • קביעת וחידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות.

  תכנית לניהול הבטיחות מהווה חלק מפעילותו של ממונה בטיחות. צרו קשר לקבלת השירות! 

  השירותים המקצועיים הנלווים אותם אנו מספקים:
  הדרכות בטיחות בעבודה

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי