תיק שטח

תיק שטח, מאת: יוסי שיש יועץ בטיחות אש בכיר

לשמחתנו, מרבית המבנים במדינת ישראל בנויים מחומרים מעכבי בעירה, עקב שימוש נרחב של מוצרים מתעשיות האבן והמתכת, וזאת בהשוואה לתפוצה רחבה יותר של מבנים העשויים להתלקח ביתר קלות כתוצאה משימוש נרחב  במוצרים מתעשיות העץ במדינות רבות בעולם.

למרות זאת, נהיר כי כל מבנה באשר הוא חשוף לפגיעה מאש, ולכן נדרש לבצע מהלכים מקדימים כדי למנוע התפרצות דליקות, ובמקרה של אירוע דליקה לצמצם את התפשטותה ואת נזקיה, כאן נכנס לתמונה הוראת מכ"ר 503 להכנה ולהגשה של תיק שטח.

אסון הכרמל  (2-6.12.2010) הוביל לשינוי בהתייחסות המדינה לנושאי בטיחות אש במרחב הציבורי והפרטי, תוך הבנה כי יש צורך לשפר את יכולת ההתמודדות עם כיבוי שריפות וליבון דרכי מניעה.  המסקנה ההכרחית הייתה לאחד את כל תחנות הכיבוי הארציות לרשות אחת שנקראה כבאות והצלה לישראל. הרשות זכתה להגדלת משאבים כספיים לצורך  רכישת ציוד והגדלת תקנים, ובמקביל נתנו לה סמכויות להאחדת דרישות הנוגעות למניעת דליקות. ב 2011 השלימה הרשות את נושא האחדת הדרישות על ידי יישום תוכנת שלהבת בכל התחנות בארץ. מה המשמעות של הנפקת הדו"ח ללקוח: החלק המופנה ללקוח הנו תוצר של מודול מניעת דליקות. המודול הינו "נוהל הדרישות לסידורי בטיחות אש בשטחים בנויים ופתוחים טיפול בכל מה שקשור לרישושי עסקים, ניהול ביקורות ומתן חוות דעת ואישורים לצורך תכנון ובניה".  יתרונות ההאחדה וההנגשה ברורים, אך מהניסיון שנצבר ניתן להבחין בקושי של בעלי עסקים ליישום הדרישות שרמתן עלתה, וזאת לצד יתרון נוסף בעלייה ברמת המוכנות של המגזר העסקי והציבורי להתגוננות מפני שריפות.

במאמרנו זה אשים דגש על הוראת כבאות והצלה 500-503 הידוע כדרישה להכנת תיק שטח, שעניינה היערכות האחראים על המבנה וכן כבאות והצלה למצב חירום (פרסום: 01.11.2009, עדכון 12.07.2016). אציין כי חברת י.דר בטיחות וניהול בע"מ נמנית על החברות הראשונות שהכינו תיקי שטח למבני ציבור – כבר עם פרסום ההוראה ובכך צברה ידע רב להכנת תיקי שטח המאושרים מיידית בכבאות והצלה בתפרוסת ארצית.

במהלך השנים הרבות בהם הכנו תיקי שטח נתקלנו בשאלות ודילמות מטעם הנדרש להגישם, אנסח כאן את עיקרן תוך מתן תשובה העשויה לסייע בהבנת הנושא:

  1. שאלה: מי רשאי להכין תיק שטח?

תשובה: ההוראה אינה מגבילה ומגדירה מי רשאי להכין תיק שטח. למעשה רשאי כל אדם ליטול את ההוראה ולכתוב תיק שטח. אך תיק שטח זקוק לאישור מטעם כבאות והצלה אגף בטיחות אש וחקירות. אני מכיר קולגות רבים העוסקים בבטיחות באש שאינם בקיאים בכתיבת תיק שטח הדורש ידע וניסיון בכתיבת תיק השטח גיבושו ואישורו והם מפנים אלינו את הבקשה, מתוך ידיעה כי התיק יוכן במהירות, במיומנות ובתמחור מניח את הדעת.

  1. שאלה: מדוע עולה הדרישה להגשת תיק שטח, או בלשון עממית יותר, מה תועלת הדרישה?

תשובה: ראשית מדובר בדרישת סף אשר חובה לבצעה. שנית, ההוראה עצמה מסבירה ומגדירה מבנה המחויב לעמוד בדרישה עקב ממדיו הגדולים והמורכבים יחסית (לרוב מבנה מעל 2,000 מ"ר) אשר יכול לאכלס מספר רב של שוהים בו זמנית. לכן, תיק שטח העשוי היטב ובהתאם להוראה יכול לשמש כלי מסייע להכרת המבנה, מוקדי הסיכון שבו ומיקומו במרחב, כדי להיערך לשעת חירום, הן ע"י תרגול והן ככלי המסייע לרשות לכבאות להכיר את המבנה מבעוד מועד. לדעתי, אין להקל ראש בנתונים אלה וההשקעה היא מחויבת המציאות.

  1. שאלה: ממה נגזרת העלות של תיק השטח?

תשובה: רצוי שתיק שטח יוכן על ידי מי שבקיא והתנסה בהכנתו, כדי לחסוך זמן יקר, כדי לוודא שניתן יהיה להשתמש בתיק לצורך הכרת המבנה על ידי בעליו ועל ידי כבאות והצלה. התמחור משקלל את הידע, הניסיון וזמן העבודה המוקדש לכל תיק שנכתב באופן פרטני לכל מבנה ומבנה.

  1. שאלה: האם כבאות והצלה באמת מסתייעים בתיק השטח להכרת המבנה או האתר המאכלס מספר מבנים?

תשובה: כבאות והצלה הכשירו עובדים לבדיקת תיקי השטח (כמובן במקביל לתפקידיהם הנוספים). לכן יש חשיבות רבה לדרישה לאספקת התוכנית האדריכלית של המבנה והאתר, כדי לסמן את אמצעי הכיבוי והמניעה המצויים במבנים, כדי להכיר את כל חלקי המבנה ואגפיו וכדי לזהות את המבנה כחלק מהמרחב בו הוא מצוי, וכן  לסמן בדרך הנאותה והמוסכמת על גבי המפה את דרכי ההגעה מהכיבוי למבנה. לכן, תיק שטח חייב תמיד להכיל מפות מסומנות ואמצעי דיגיטלי. ולכן רצוי שתיק השטח יעודכן וימצא בכניסה למבנה, ביחידת הקבלה.

לסיכום: הכנת תיק שטח על ידי מי שהתמחה בכך תסייע להשגת מטרות חיוניות: היערכות מוקדמת של השוהים במבנה ושל כבאות והצלה להתמודדות עם מצבי חירום כולל אירוע שריפה. גיבוש האחדת הדרישות יצר תשתית של "צילום" מצב קיים של המבנה: חלקי המבנה וייעודי מקום, בעלי תפקידים חיוניים, דרכי מילוט מהמבנה, מערכות אנרגיה, מערכות התראה, מניעה, כיבוי ושחרור עשן.

תיק שטח מהווה "צילום" מצב קיים, לעומת תוכנית בטיחות לפי הוראה 536 המתווה את הדרישות הנחוצות לשמירה על המבנה במצב חירום. לכן, אמליץ לקרא ולעיין במאמרי הדן בתוכנית בטיחות.

השארת תגובה