ממונה בטיחות

ממונה בטיחות מוסמך ובעל כשירות פועל מכורח פקודת הבטיחות בעבודה המפרטת את תקנות הבטיחות בעבודה לסוגיהם.

ממוני הבטיחות פועלים כחלק מהארגון ואו כגוף חיצוני. חברתנו מספקת ממוני בטיחות חיצוניים בעלי כשירות והסמכות למגוון דרישות.

תפקיד ממונה הבטיחות

ממונה הבטיחות כפוף למשרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה, ומשמש כזרוע של המעסיק לסיוע ביישום התקנות והחוקים הקשורים לבטיחות בעבודה. ממונה בטיחות נדרש על פי רוב לחברות ומפעלים המעסיקים מעל 50 עובדים, ואו למפעלים וחברות עתירי סיכון. מינימום שעות העבודה החודשיות של ממונה הבטיחות החיצוני עומד על 32 שעות ולהלן נמנה חלק מתפקידיו:

  • גילוי סיכונים ומפגעים ככל שניתן.
  • מתן הדרכות לבטיחות בעבודה בהתאם לנושאים הרלוונטיים לכל חברה ומפעל. המעסיק מחויב בגילוי של הסיכונים והמפגעים הקיימים במפעל.
  • מתן פתרונות להתמודדות עם סיכונים ומפגעים וצמצום אפשרויות של פגיעה ותאונות עבודה ככל שניתן.
  • קיום וועדות בטיחות ועוד.

 חברתנו מעמידה לרשותכם ממוני בטיחות כשירים, בעלי הסמכות מגוונות תוך שילוב של הדרכות בגובה ואש, בטיחות מקצה לקצה.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי