ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה להטמעה ידידותית של תקנות הבטיחות בעבודה

(הנתונים מובאים כתמצית)

לשירותכם, ממוני בטיחות בעלי כשירות, הסמכות מגוונות וניסיון רב למתן מענה לקשת רחבה של חברות ומפעלים. ממוני הבטיחות מטעמנו פועלים בשיתוף פעולה עם הנהלת החברות ועם העובדים במטרה להשיג רמת טיחות גבוהה ככל שנדרש וניתן.

מי נדרש לשירותי ממונה בטיחות בעבודה

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על הבטיחות) (תיקון) התשנ"ט 1999, ראו סעיף 4, כל המחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה ואשר מועסקים בו 50 עובדים. ואו לפי החלטת מפקח העבודה.

 תפקידיו של ממונה בטיחות:

לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, תקנות וכד' בענייני בטיחות בעבודה ולדוגמא:

  1. לאתר מפגעים ולהודיע
  2. לוודא קיום התקני בטיחות וגהות בתהליכי עבודה, מתקנים וכ'
  3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות, לפעול לקיום מסירת מידע (חובת קיום הדרכות בטיחות), חובת עריכת תיק ניהול בטיחות.
  4. להשתתף בוועדות בטיחות
  5. לדאוג לקיום שגרת בדיקות: רפואיות לעובדים, ניטורים ועוד.

 

ממונה בטיחות כשיר

ממונה בטיחות חייב להיות בעל הסמכה מטעם משרד העבודה ועליו לחדש את כשירותו אחת לשנתיים. על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, ממונה בטיחות צריך לקבל אישור מינוי למפעל/חברה מטעם מפקח עבודה ראשי.

ממונה בטיחות מטעם י.דר בטיחות וניהול בע"מ – בעלי הסמכות, כשירות וניסיון רב העומד לשירותכם

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי