ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה להטמעה ידידותית של החוקים ותקנות הבטיחות בעבודה. 

ממוני הבטיחות שלנו, מבצעים תפקידם על ידי הטמעת נושא הבטיחות בעבודה באופן ידידותי לעובדים תוך שיתוף פעולה מלא עם הנהלת החברות. ממוני הבטיחות בחברתנו הנם בעלי כשירות, ניסיון רב שנים ומגוון הסמכות למתן שירות מקיף וכולל במפעלים, בתעשייה ובשירותים. 

מי נדרש לשירותי ממונה בטיחות בעבודה ?


ממונה בטיחות בעבודהעל פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 סעיף 25 (תיקון תשמ"ט 1989), על משרד התמ"ת מוטלת הסמכות להורות למעביד למנות ממונה בטיחות בכל חברה המונה מעל ל- 50 עובדים או בהתייחס לרמת סיכון במקום.

לי.דר בטיחות צוותי ממוני בטיחות בעבודה אקדמאים בעלי רקע טכני, אשר צברו ניסיון רב שנים והסמכות ובהם: ממונה בטיחות אש, ממונה בטיחות קרינה, אחראי רעלים, ממונה בטיחות למוסדות חינוך, מוסמכים למתן חוות דעת משפטית ועוד. ממונה בטיחות בעבודה פועל בארגון על בסיס דרישה ובאישור משרד התמ"ת בהתאם לקריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה הבטיחות. בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל.

ממונה בטיחות

כל מפעל מעל לחמישים עובדים מחוייב על פי חוק להחזיק בממונה בטיחות בעבודה. אומנם האחריות העיקרית לשלומם של העובדים היא על מנהל המפעל או העסק, אך זה לא יכול ולא מצליח ברוב המקרים לבצע מפאת חוסר זמן. בסופו של דבר ההחלטות המתקבלות יכולות להיות מכריעות בין חיים ומוות, בין עבודה רציפה ובטוחה ובין פגיעות ונזקים פיזיים במהלך העבודה, ולשם כך יש ממונה בטיחות אשר אמון על שמירת נהלי הבטיחות מצד המנהלים והעובדים.

לממונה בטיחות יש מספר תפקידים:

 • עליו לוודא כי כל תנאי הבטיחות מתקיימים במפעל או באתר הספציפי, ואם התנאים הללו לא מתקיימים במלואם בכוחו לדרוש זאת ממנהלי המקום.

 • וידוא עזרים פיזיים לשמירה על בטיחות מקסימלית בעבודה. זה אומר גידור באזור מסוכן, זה אומר רצועות ורתמות שחובה לעשות בהם שימוש בעבודה בגובה וזה אומר כל אמצעי אחר שנדרש על פי חוק. גם את אלו הוא יכול כמובן לדרוש ממנהלי המקום.

 • ממונה הבטיחות אחראי על הדרכתם של העובדים על כל הקשור בסיכונים במקום העבודה ועל דרכי ההימנעות מאותם סיכונים.

 • ביצוע סקר סיכונים אשר כולל את כל נקודות התורפה של המפעל או האתר, והאמצעים הנדרשים בשביל להתמודד עם אותן נקודות תורפה.

 • מעל לכל – איתור מפגעי הבטיחות. ממונה בטיחות הוא איש שטח בעיקר, הוא אחד שמסתובב באתרי העבודה השונים ומזהה בעיות שעלולות להפוך לתאונות. הוא יכול בכל עת לעצור את העבודה עד לאחר סיום סילוק המפגע הבטיחותי או עד לחזרה לעבודה על פי נהלי הבטיחות של העובדים.


מי יכול להיות ממונה בטיחות?

לא כל אחד יכול להיות ממונה בטיחות. ממונה בטיחות מחוייב לעבור קורס ממוני בטיחות והוא כשיר לעסוק בתחום, וכן עליו לעבור ההשתלמויות  במהלך העבודה. הוא צריך להיות אמין ובעיקר, בעל תודעת בטיחות גבוהה.

אצלנו תוכלו למצוא ממוני בטיחות למקום העבודה אותו אתם מנהלים, ממונים שעברו את ההכשרות הרלוונטיות ויש להם את הניסיון הדרש לעסוק במקצוע מעין זה בהצלחה יתרה.

תרומתה של י.דר בטיחות לחברתכם:

ממונה בטיחות בעבודה משמש כיועץ לצוות ההנהלה רק לאחר שהוסמך לכך וקיבל אישור ממפקח העבודה הראשי. התפקיד כולל יכולות מורכבות שמטרתן: עמידה של המפעל לדרישות החוק בנוגע לבטיחות וגהות.

תפקידיו של ממונה הבטיחות כוללים בין היתר: 

 • הקמת מערך הבטיחות.

 • קיום קשר רציף עם הגורמים האמונים על נושאי הבטיחות והגהות בעבודה ובהם: משרד העבודה, המוסד לבטיחות
  וגהות, רופאי תעשייה,  המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות.

 • הכנת תוכנית בטיחות, יישום ומעקב אחר ביצוע תוכנית הבטיחות השנתית התואמת את דרישות החוק.

 • הדרכות בטיחות שוטפות לעובדים: חובת הארגון או המוסד להעניק הדרכות בטיחות ע"י גוף מוסמך, וזאת עפ"י התקנה "מסירת מידע והדרכת עובדים" (התשנ"ט 1999).

 •  הקמת וועדת בטיחות- הוועדה תקיים התכנסויות על בסיס קבוע לצורך מעקב והכוון ליישום המלצות שעניינם נושאי הבטיחות בעבודה.

 • בירור סיבותיהן של תאונות עבודה חו"ח, במגמה להפיק לקחים ודיווח למשרד העבודה עפ"י חוק.

 • ריכוז ומעקב של מתקנים החייבים בבדיקות תקופתיות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל 1970.

 • כתיבה וניסוח של נוהלי בטיחות כגון: הדרכת עובד חדש, רכישת ציוד מגן אישי, הצורך בנשיאת הציוד וכד`, שילוב נושאי הבטיחות בהוראות העבודה.

 • ביצוע מעקבים ופיקוח לפעולות ניטור כמתחייבים מפקודת הבטיחות.

 

המוצרים המשלימים של חברתנו: 
ממונה בטיחות אש, הדרכת בטיחות בעבודה, תיק שטח, תיק מפעל, תכניות בטיחות אש, נוהלי חירום לחומ"ס ויעוץ בטיחות אש. 

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי