ממונה בטיחות אש

הוראה 532 תוכנית בטיחות: אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד (יולי 2014),

מאת: יוסי שיש יועץ בטיחות אש בכיר

הדליקה הקשה בכרמל  (2-6.12.2010) הובילה לשינוי בהתייחסות מדינת ישראל לנושאי בטיחות אש במרחב הציבורי והפרטי. הוכרה דרישה מיידית לשיפור  יכולת ההתמודדות של בעלי מבנים ורשות הכיבוי עם כיבוי שריפות וגיבוש דרכים למניעת התפשטות אש במקרה של דליקה. תוצאת אסון הכרמל הובילה להקמת הרשות לכבאות והצלה לישראל., שקיבלה סמכויות לביצוע האחדת דרישות הנוגעות למניעת דליקות. ב 2011 השלימה הרשות את נושא האחדת הדרישות על ידי יישום תוכנת שלהבת בכל התחנות בארץ. מה המשמעות של הנפקת הדו"ח ללקוח: החלק המופנה ללקוח הנו תוצר של מודול מניעת דליקות שעניינו: "נוהל הדרישות לסידורי בטיחות אש בשטחים בנויים ופתוחים טיפול בכל מה שקשור לרישוי עסקים, ניהול ביקורות ומתן חוות דעת ואישורים לצורך תכנון ובניה".

מרבית המבנים בארץ בנויים לשמחתנו מחומרים הידועים כמעכבי בעירה כדוגמת אבן ומתכת. למרות זאת, נהיר כי כל מבנה באשר הוא חשוף לפגיעה מאש, ולכן נדרש לבצע מהלכים מקדימים כדי למנוע התפרצות דליקות, וחלילה במקרה של התפרצות דליקה – לצמצם ככל הניתן את התפשטותה. לצמצם ככל הניתן את הפגיעה מאש ועשן. כאן נכנס לתמונה הוראת מכ"ר 500/532 להכנת תוכנית בטיחות למבנה.

במאמרנו זה אשים דגש על הוראת כבאות והצלה 532 שעניינה: עריכת תוכנית בטיחות בהתאם לסטנדרטים ולדרישות המופיעות בהוראה. לחברת י.דר בטיחות וניהול בע"מ ניסיון רב ועשיר בהכנה, הגשה ואישור של תוכניות בטיחות למבנים מכל הסוגים: מבני תעשיה, מבני משרדים, בתי חולים, בתי אבות, ישיבות, בתי מלון, תמ"א 38 ועוד.

  1. תוכנית בטיחות אש מידע: כל מבנה ואו חלק ממנו המצוי בשלב תכנון, חייב להגיש גם תוכנית בטיחות אש. כך גם כל מבנה ואו חלקים ממנו אשר עוברים שינוי תכנוני ולדוגמא: תמ"א 38, הקמת מרפאה, משרד, בית קפה או מסעדה, נגרייה והנם חלק ממבנה. כך גם כל מבנה ואו חלקים ממנו העוברים שינויי יעוד.
  2. הבסיס לתוכנית: תוכנית בטיחות אש נסמכת באופן בלעדי על ידי התוכנית האדריכלית של המבנה. היא מהווה אבן דרך מרכזית לעמידה בדרישות הרשות לכבאות והצלה ותנאי בסיסי למתן היתר בניה ואו רישיון עסק.
  3. הסבר קצר על המכ"ר: עבודה על פי מפרט של סימנים מוסכמים וסטנדרטים של בטיחות כפי שמתווה כבאות והצלה למכ"ר 532 ולנספח 11 א. התוכנית תכלול לדוגמא: תיאור יציאות וכניסות, נקודות חשמל ותאורת חירום, נקודות מים, דרכי מילוט, פתחי מיזוג אויר, גלאי עשן, מיקומי מטפים, דלתות אש.
  4. הכנת תוכנית בטיחות רשות או חובה: מדובר בדרישה בסיסית שהיא בגדר חובה ממי שהתבקש לכך. מובן שהדרישה באה להגן על בעלי המבנים מפני פרוץ שריפה וצמצום נזקיה במידה והתרחשה.
  5. כיצד נבנית תוכנית בטיחות אש: תוכנית הבטיחות משרטטת ומסמנת אלמנטים הנוגעים לבטיחות ובטיחות באש. לדוגמא נציין: צורך במתזים, מטפים, גלאים, תאורת חירום, חלוקת המבנה לאגפי אש וכך הלאה.
  6. אם אני נדרש להציג תוכנית בטיחות אש: ראשית יש כמובן לדאוג לתוכנית אדריכלית מאושרת ע"י הרשויות ובהמשך עיש לפנות לגורם מיומן ובעל ניסיון רב בהכנת תוכניות לבטיחות באש וזאת במטרה לאפשר את אישורה ברשות לכבאות והצלה.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי