מבצע : תיק שטח ותכנית בטיחות אש בליווי אישי עד אישור