מבצע : בהזמנת תיק שטח/מפעל – הנחה להדרכת בטיחות אש